Contoh Soal Menggali Informasi Tersirat dalam Karya Sastra (Menyimpulkan Maksud Syair)

sentralsoal.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal menggali informasi tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan maksud syair) dilengkapi dengan kunci jawaban AAS bahasa Indonesia kelas 6 kurikulum merdeka belajar. Harapannya, apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal menggali informasi tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan maksud syair) dilengkapi dengan kunci jawaban AAS bahasa Indonesia.

Contoh Soal Menggali Informasi Tersirat dalam Karya Sastra (Menyimpulkan Maksud Syair)

Gambar: freepik.com

1. Jenis puisi rakyat yang memiliki 8-14 suku kata setiap barisnya adalah ...
A. gurindam
B. mantra
C. pantun
D. syair

2. Siapa pun yang menjalin cinta
Agar menjauhkan diri dari tipu daya

Teks di atas tergolong ....
A. Gurindam

B. Pantun
C. Syair
D. Puisi Modern

3. Syair berasal dari negara .....
A. India
B. Melayu
C. Arab
D. Persia

4. Siapa pun yang menjalin cinta
Agar menjauhkan diri dari tipu daya

Berikut yang termasuk ciri teks di atas adalah ....
A. Bersajak a-a-a-a
B. Terdapat sampiran dan isi
C. Semua berupa isi
D. Bersajak a-b-a-b

5. Setelah datang keesokan hari
Baginda berangkat diiringkan menteri
Setelah sampai di istana sendiri
Langsung masuk mendapatkan putri

Berdasarkan isi dan pola rimanya, puisi itu digolongkan ke dalam ....
A. gurindam
B. bidal
C. pantun
D. syair

6. Sate dibakar pakai arang
Duh, enaknya dimakan siang hari
Orang yang mudah membenci orang
Akan kembali pada diri sendiri

Pada teks di atas, yang tergolong sampiran adalah ....
A. baris 3 dan 4
B. baris 1 dan 2
C. baris 1 dan 3
D. baris 2 dan 4

7. Janganlah engkau berbuat maksiat
Janganlah engkau berbuat jahat
Segeralah engkau bertaubat
Agar selamat dunia akhirat

Makna hubungan baris ketiga dan keempat pada kutipan syair tersebut adalah ....
A. Sebab akibat
B. Perbandingan
C. Syarat
D. Tujuan

8. Jika kamu selalu menunda
hilang sudah kesempatan berharga

Kutipan tersebut tergolong ....
A. gurindam
B. talibun
C. syair
D. pantun

9. Usaha yang selalu ada
Dapat mengubah nasib sengsara
Karena Tuhan Maha Pemurah
Selalu mendengar doa dan pinta

Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut, kecuali ....
A. terdiri dari sampiran dan isi
B. rima akhir berpola a-a-a-a
C. baitnya terdiri atas empat baris
D. terdiri dari 8-14 suku kata

10. Jika datang sebuah kesempatan
Rugi besar tak kamu manfaatkan

Salah satu ciri teks di atas adalah ....
A. Larik 1 dan 2 tidak berhubungan
B. Terdapat sampiran
C. Bersajak a-a
D. Bersajak a-b

11. Di bawah ini yang tidak termasuk penyair terkenal dalam puisi lama adalah ....
A. Hamzah al Fansuri
B. Raja Ali Haji
C. Haji Ibrahim
D. Sapardi Djoko Damono

12. Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian.
Bersakit-sakit dahulu.
Bersenang-senang kemudian.

Teks tersebut termasuk puisi rakyat apa ....
A. puisi modern
B. gurindam
C. syair
D. pantun

13. Jenis puisi lama yang berfungsi untuk menyembuhkan orang sakit bagi yang percaya dengan puisi tersebut disebut ....
A. Syair
B. Talibun
C. Seloka
D. Mantra

14. Sari kelapa buah nira
Nira diolah untuk sedekah
Gembira hati tiada terkira
Ibu datang bawa hadiah

Berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sampiran ....
A. Nira diolah untuk sedekah
Gembiara hati tiada tara
B. Sari kelapa buah nira
Nira diolah untuk sedekah

C. Sari kelapa buah nira
D. Nira diolah untuk sedekah

15. Berikut ini persamaan antara pantun, gurindam dan syair ....
A. semuanya sudah punah
B. bertemakan haI yang Iucu
C. tidak diketahui pengarangnya
D. memiIki bait yang tak tentu jumIahya

16. Wahai ananda intan pilihan
Berterus terang janganlah segan
Apa yang benar engkau katakan
Apa yang salah engkau tunjukkan

Isi dari syair tersebut adalah ....
A. Agar kita berterus terang. Katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Agar kita berterus terang. Katakan salah jika salah, katakan benar jika benar.
B. Agar kita tidak durhaka pada kedua orang tua.
C. Agar anak selalu bohong kepada semua orang
D. Agar anak jangan malu-malu.

17. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri syair adalah ....
A. terdiri atas dua baris sampiran dan dua baris isi
B. keempat baris tersebut merupakan isi
C. terdiri atas 4 baris pada satu bait
D. mempunyai rima A-A-A-A

18. Bunga kenanga di atas kabur,
pucuk sari pandan jawa.
Apa guna sombong dan takabur,
rusak hati badan binasa.

Teks pantun tersebut termasuk jenis pantun ....
A. Adat
B. Anak
C. Jenaka
D. Agama

19. Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan

Baris yang mempunyai rima sebagian adalah ....
A. baris pertama dan kedua
B. baris kedua dan keempat
C. baris ketiga dan keempat
D. baris pertama dan ketiga

20. Kalau ada sumur di ladang,
...
...
Bolehlah kita berjumpa lagi.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi larik kedua dan ketiga pantun di atas adalah ....
A. Bolehlah kita menimbanya
kalau ada uang banyak
B. Kita akan mandi bersama
Kalau kita mempunyai umur yang panjang
C. Kita boleh mandi sambil berlari
Kalau sedang bermain di ladang
D. Bolehlah kita menumpang mandi.
Kalau ada umurku panjang,

21. Wahai para pemburu ilmu
Selalu hormati para guru
Agar kelak tergapai citamu
Membumbung tinggi ke langit biru

Tema kutipan syair tersebut adalah ....
A. meraih cita-cita
B. terbang tinggi
C. mencari ilmu
D. hormati guru

22. Budaya bangsa disanjung-sanjung,
pakai batik tidaklah malu.
[...]
agar bangsa dihormat selalu.

Larik tepat untuk melengkapi isi pantun tersebut adalah ....
A. Terbang tinggi dengan burung elang,
B. Kejarlah cita-cita setinggi gunung,
C. Laku dijaga adat di junjung,
D. Ada kucing belajar terbang,

23. Perkataan orang tua banyak benar
Tak ada pisau setajam luapan ujar
Bila insan sudah memberi ujar
Langit bumi saksi kebenaran nalar

Syair tersebut berisi nasihat tentang ....
A. Perkataan orang tua menjadi saksi langit dan bumi
B. kekuatan dan kebernaran perkataan orang tua
C. Orang tua selalu benar dalam segala hal
D. Anak harus selalu meluapkan amarah pada orang tua

24. pisau takkan selalu tajam
karena itu perlu diasah
sebelum matamu terpejam
berdoa, agar hatimu tak gelisah

Pantun di atas merupakan jenis pantun ....
A. Moral
B. Jenaka
C. Pendidikan
D. Nasihat

25. Matahari cerah di bulan Februari
Kini tertutup mendung wajahnya
Duka berganti menyelimuti tawa
Telah hilang ditelan berita
Berita kepergian sang ibunda

Syair di atas berisi tentang ....
A. Sedih menjadi tawa
B. Cuaca cerah di bulan Februari
C. Kesedihan karena meninggalnya sang ibunda
D. Wajah yang sedih

26. Bunga kenanga di atas kabur,
pucuk sari pandan jawa.
Apa guna sombong dan takabur,
rusak hati badan binasa.

Teks pantun tersebut termasuk jenis pantun ...
A. Adat
B. Anak
C. Jenaka
D. Agama

27. Jika ananda tumbuh besar
Tutur kata janganlah kasar
Janganlah seperti orang sasar
Banyaklah orang menaruh gusar

Maksud syari tersebut adalah ....
A. janganlah berperilaku kata yang kasar karena banyak orang yang tidak akan menyukai kita
B. janganlah berperilaku kata yang kasar karena dikhawatirkan akan seperti orang yang sasar
C. janganlah bertutur kata yang kasar karena banyak orang yang tidak akan menyukai kita
D. janganlah bertutur kata yang kasar karena banyak orang yang akan menyukai kita

28. Tuhan Telah Menegurmu
Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan
lewat semayup suara
Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran
lewat gempa bumi yang berguncang deru angin yang meraung kencang
hujan dan banjir yang melintang pukang
Adakah kau dengar?

Puisi tersebut mengungkapkan ....
A. Teguran Tuhan ada yang ringan danada yang berat
B. Manusia selalu ada dalam kasihsayangTuhan
C. Manusia yang melupakan Tuhannya
D. Tuhan menegur manusia melalui bencana

29. Berakit-rakit ke hulu
berenang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian

Berikut yang tidak termasuk ciri teks tersebut adalah ....
A. Terdapat sampiran dan isi
B. Terdiri atas satu bait
C. Bersajak a-b-a-b
D. Bersajak a-a-a-a

30. Jika hidup tidak berlmu
hidup akan sesat selalu
Apabila orang banyak berkata
Itu tandanya dia berdusta

Jenis puisi rakyat di atas adalah ....
A. syair
B. karmina
C. pantun
D. gurindam

31. Wahai pemuda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat juga kekal dirimu

Tema syair di atas adalah ....
A. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya
B. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya
C. Para pemuda harus mengenali dirinya sebaik mungkin
D. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja 

32. Ketika engkau hendak belajar
Haruslah tekun dan juga sabar

Gurindam di atas berisi tentang ....
A. berkah
B. teka teki
C. nasihat
D. jenaka

33. Ciri-ciri syair yang tepat adalah ....
A. Empat baris setiap baitnya, bersajak aaaa, terikat jumlah suku kata.
B. Sebaris empat bait, bersajak sama, terikat jumlah suku kata
C. Empat baris sebait, bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata.
D. Sebait empat baris, bersajak abab, terdiri atas 8-12 suku kata

34. Main ke rumah teman pinjam kursi roda
Rumahnya ada di tengah-tengah kota
Jalan sukses orang itu berbeda-beda
Jalani saja dan fokus pada cita-cita

Bait tersebut merupakan puisi rakyat dengan jenis ....
A. syair
B. karmina
C. pantun
D. gurindam

35. Usaha yang selalu ada
dapat mengubah nasib sengsara
karena Tuhan Maha Pemurah
selalu mendengar doa dan pinta

Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut, kecuali ....
A. Jumlah suku kata tiap baris 8-12 suku kata
B. Bersajak aa-aa
C. setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata
D. Setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan

36. Karya sastra yang mencerita kisah yang terdiri dari beberapa bait dan be-rima a-a-a-a disebut ....
A. gurindam
B. cerpen
C. syair
D. pantun

37. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Bersajak a-a-a-a.
2) Terdiri atas 4 baris tiap bait
3) Bait pertama dan kedua merupakan sampiran
4) Tiap baris terdiri dari 8 sampai 8 suku kata

Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor ....
A. 2) dan 3)
B. 2) dan 4)
C. 1) dan 2)
D. 1) dan 4) 

38. Terdiri atas empat baris sebait;
Bersajak abab;
Dua baris pertama merupakan sampiran, dua baris lainnya merupakan isi
Satu baris/larik terdiri atas 8-12 suku kata

Pernyataan tersebut merupakan ciri dari puisi rakyat berupa ....
A. gurindam
B. cerpen
C. pantun
D. syair

39. Yang tidak termasuk puisi rakyat ....
A. syair
B. fabel
C. gurindam
D. pantun

40. Jika kau buat kebaikan dan keburukan,
maka balasan berdasar dari yang dilakukan

Makna gurindam tersebut adalah ....
A. setiap perilaku yang kita perbuat, baik dan buruk, akan dibalas setimpal
B. janganlah berbuat keburukan kepada sesama karena akan dapat balasan
C. orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal
D. orang yang berbuat baik akan dibalas dengan pahala berlipat

41. Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

Makna kata tamsil pada baris kedua syair tersebut adalah ....
A. Iukisan
B. perumpamaan
C. gambaran
D. kembaran

42. Sungguh indah pintu dipahat
Burung puyuh di atas dahan
Kalau hidup hendak selamat
Taat selalu perintah Tuhan

Puisi di atas menjelaskan ....
A. kehidupan seseorang
B. pentingnya taat kepada Tuhan
C. kehidupan petani
D. cara memelihara puyuh

43. Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan

Makna isi syair tersebut adalah ....
A. Seseorang yang tidak ingin memperbaiki diri
B. Seseorang menjalankan perahu dengan sebuah pedoman
C. Seseorang yang tidak mempunyai sebuah pedoman
D. Seseorang yang bijaksana mempunyai pedoman untuk memperbaiki diri

44. Jika anakanda tumbuh besar
Tutur dan kata janganlah kasar
Janganlah seperti orang sasar
Banyaklah orang menaruh gusar

Makna dari syair di atas adalah ....
A. Jangan menjadi orang yang kasar
B. Kehidupan akhirat bersifat kekal
C. Jagalah hati agar senantiasa damai
D. Sebelum bertutur harus dipikirkan terlebih dahulu

45. Wahai muda kenali dirimu,
Ialah perahu tamsil hidupmu,
Tiadalah berapa lama hidupmu,
Keakhirat jua kekal hidupmu.

Maksud yang terkandung pada kutipan syair tersebut adalah ....
A. Hidup para pemuda dan pemudi sangatlah singkat sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
B. Kita harus bisa mengenali diri karena hidup kita bagaikan perahu dan hanya sementara dan berakhir di akhirat
C. Pemuda dan pemudi wajib mempunyai perahu yang bias menopang hidup mereka
D. Hidup kita tidak akan lama di dunia ini karena yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat

46. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim. Arti dari anonim yaitu ....
A. nama pengarangnya tidak tertulis
B. nama pengarangnya tidak diketahui
C. nama pengarangnya disampaika dari mulut ke mulut
D. nama pengarangnya disembunyikan

47. Di sekolah kamu mendapat ilmu,
Pancangkan tekad dan niatmu,
Belajarlah dengan semangat dan tekun selalu,
Agar Bahagia masa depanmu.

Isi teks tersebut berkaitan dengan ....
A. Selamat mengejar cita-cita
B. Semangat mengejar masa depan
C. Semangat berkompetisi
D. Semangat belajar

48. Jika hidup tidak berlmu
hidup akan sesat selalu
Apabila orang banyak berkata
Itu tandanya dia berdusta

Jenis puisi rakyat di atas adalah ....
A. syair
B. karmina
C. pantun
D. gurindam

49. Wahai ananda intan pilihan,
Berterus terang janganlah segan,
Apa yang benar engkau katakan,
Apa yang salah engkau tunjukkan.

Isi dari syair tersebut adalah ....
A. Agar anak jangan malu-malu.
B. Agar selalu berterus terang dengan tindakan salah maupun benar .
C. Agar kita tidak durhaka pada kedua orang tua.
D. Agar anak selalu jujur kepada semua orang, berkata tidak bohong agar selalu selamat dunia akhirat.

50. Wahai pemuda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat juga kekal dirimu

Tema syair di atas adalah ....
A. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya
B. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya
C. Para pemuda harus mengenali dirinya sebaik mungkin
D. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja

51. Syair perahu
Inilah gerangan suatu madah,
Mengarangkan syair terlalu indah,
Membetuli jalan tempat berpindah,
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah,

Maksud kutipan syair di atas adalah ....
A. Memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal yang baik dapat mejadi sebuah bekal untuk kita.
B. Tidak akan ada hal yang berubah jika tidak mau mengubahnya.
C. Hikmah kepada generasi muda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik biar hidup menjadi berguna dan bermanfaat.
D. Amalan kita yang baik akan datang kebahagian di dunia dan di akhirat, serta sempurnalah kehidupan kita yang kita jalani.

52. Di sekolah kamu mendapat ilmu
pancangkan tekad dan niatmu
Belajarlah dengan semangat dan tekun selelu
agar bahagia masa depanmu

Teks tersebut tergolong ....
A. puisi modern
B. pesan
C. syair
D. pantun

53. Puisi rakyat disebut juga ....
A. puisi lama
B. puisi tak ada aturan
C. puisi bebas
D. puisi modern

54. Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikad diperbetuli sudah

Dengan memperhatikan strukturnya, teks tersebut termasuk contoh ....
A. puisi modern
B. syair
C. pantun
D. lagu

55. Sudah gaharu cendana pula
Sudah tahu masih bertanya pula
Teks di atas tergolong ....
A. Karmina
B. Seloka
C. Syair
D. Pantun

56. Ada salam dari si Puji
Salam manis untuk semua
Siang malam belajar mengaji
Agar pandai ilmu agama

Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah ....
A. Belajar setiap saat agar pandai ilmu agama
B. Puji adalah anak yang pandai ilmu agama
C. Belajar mengaji setiap saat
D. Puji mengajak belajar ilmu agama

57. Jika anakanda tumbuh besar
Tutur dan kata janganlah kasar
Janganlah seperti orang sasar
Banyaklah orang menaruh gusar

Makna dari syair di atas adalah ....
A. Jangan menjadi orang yang kasar
B. Kehidupan akhirat bersifat kekal
C. Jagalah hati agar senantiasa damai
D. Sebelum bertutur harus dipikirkan terlebih dahulu

58. Lilin kecil nyala berpijar
nyala terang di balik tirai
Sejak kecil rajin belajar
bila besar menjadi pandai

Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ....
A. Setiap hari rajin belajar
B. Rajinlah belajar agar pandai
C. Lilin bias memberi penerangan
D. Nyala lilin membantu seseorang belajar

59. Perhatikan ciri-ciri puisi rakyat berikut!
1) Terdiri dari dua baris dalam sebait
2) terdiri dari empat baris dalam sebait
3) Berisi nasihat atau kata-kata mutiara
4) Bersajak a-a-a-a
5) Bersajak a-b-a-b
6) Bersajak a-a
7) Semua baris adalah isi
8) Baris 1-2 sampiran,baris 3-4 isi

Yang termasuk bukan ciri-ciri syair adalah ....
A. 2)-5)-8)
B. 2)-7)-4)
C. 2)-4)-7)
D. 4)-2)-7)

60. Dayung didayung perahu ke tepi
Agar cepat sampai ke sana
Kalau kamu tidak menepati janji,
Temanmu takan pernah percaya

Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah ....
A. Sahabat adalah orang yang harus kita beri kepercayaan
B. Tepatilah janjimu agar semua teman percaya kepadamu
C. Jangan melakukan kebohongan kepada teman
D. Jangan melupakan janji karena dapat dipercaya